Administratief Beheer

Voor de mede-eigenaars moet het beheer zodanig worden georganiseerd dat de rechten van elke individuele mede-eigenaar worden gewaarborgd. Daartoe staat Portas onder andere garant voor:

  • Eenvoudige bereikbaarheido Eenvoudige bereikbaarheido Organiseren jaarlijkse algemene vergadering
  • Beslissingen algemene vergadering notuleren en uitvoeren
  • Alle bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen
  • Vertegenwoordiging in rechte o Inlichtingen verstrekken aan de notaris bij een verkoop
  • Bijwerken reglement van ordeo Coördineren statuteno Afsluiten contracten leveranciers
  • Instandhouding en opwaardering gebouw
  • Alle lopende zaken snel afhandelen
  • Schadegevallen behandelen