Syndicus

Wat is een syndicus?

De syndicus is diegene die instaat voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom. Van zodra een huis uit twee (of meer) appartementen bestaat die niet het eigendom zijn van dezelfde persoon, is het wettelijk verplicht een syndicus aan te stellen. De taak van de syndicus bestaat er dus in om via het beheer in naam van de vereniging van mede-eigenaars het welzijn en goed functioneren van de gehele mede-eigendom te optimaliseren.

Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten in verband met belangenvermenging vermeden. Voor ons, de syndicus, primeert immers het belang van de gemeenschap.

Evolutie

Tegenwoordig zijn er niet alleen steeds meer actoren betrokken, er worden ook meer rechtstakken van belang. De syndicus moet zich van een grote verscheidenheid bewust zijn en moet via het beheer in naam van de vereniging van mede-eigenaars het welzijn en goed functioneren van het gebouw optimaliseren.

Portas beschikt daarvoor over voldoende kennis op verschillende vlakken: financieel, fiscaal, verzekeringstechnisch, juridisch en bouwkundig. Portas zorgt er met andere woorden voor dat uw aankoop een probleemloze investering is.