Technisch Beheer

De syndicus moet, in naam van de vereniging van mede-eigenaars, zorg dragen voor de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom. Als mede-eigenaar bezit u immers meer dan enkel uw eigen appartement. U bent ook mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Hiertoe verbindt Portas zich tot:

  • Op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties
  • Herstellen van occasionele defecten
  • Renoveren van het gebouw, opdat zowel de investerings- als de huurwaarde wordt behouden
  • Schadegevallen behandelen en voeren procedures