Financieel Beheer

Portas neemt het financiële beheer van uw gebouw waar. Voor bepaalde mede-eigendommen geldt de wettelijke verplichting om het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel te respecteren. Portas beschikt hiervoor over specifieke boekhoudkundige software.

  • Samenstellen van het werkingskapitaal, de provisies en de spaarreserve
  • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
  • Omslaan van de kosten over de mede-eigenaars
  • Invorderen van de verschuldigde bedragen